Lp.

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

K. Szkałuba

01. 09. 2011 r.

2.

Sprzątanie Świata

M. Szmidt, J. Bodys

17. 09. 2011 r.

3.

Święto Patrona Szkoły oraz Pasowanie na ucznia

Wszyscy, Ewa Adamowicz

02. 10. 2011 r.

4.

Dzień Edukacji Narodowej

A. Adamowicz, I. Odrzywolska,

13. 10. 2011 r.

5.

Święto Odzyskania Niepodległości

E. Zub, K. Buczak, J.Gałka

10. 11. 2011 r.

7.

Wspólny Opłatek

A. Szkałuba, ks. P. Słonopas,

22. 12. 2011 r.

8.

Otwarcie nowej części szkoły

 

Styczeń 2012

9.

Choinka szkolna kl. „0”-III kl. IV-VI

E. Adamowicz, M. Przytuła, Odrzywolska, J. Gałka, L. Gałka

27. 01. 2012 r.

10.

Rocznica bitwy pod Lasowcami

A. Szkałuba, E. Zub

04. 02. 2012 r.

11.

Rocznica powstania Armii Krajowej

E. Zub

04. 02. 2012 r.

12.

Święto Kobiet

M. Szmidt, ks. P. Słonopas,

08. 03. 2012 r.

13.

Dzień Ziemi

M. Przytuła, J. Bodys

01. 04. 2012 r.

14.

Rocznica Śmierci Jana Pawła II

A. Szkałuba, ks. P. Słonopas

02. 04. 2012 r.

15.

Pierwszy Dzień Wiosny

J. Bodys, M. Przytuła, L. Gałka

21. 03. 2012 r.

16.

Święto Konstytucji 3 Maja

E. Zub, K. Buczak, J.Gałka

30. 04. 2012 r.

17.

Dzień Rodziny

L.Gałka

22 lub 29
05. 2012 r.

18.

Dzień Dziecka i sportu

M. Szmidt, K. Szkałuba

01.06. 2012 r.

19.

Zakończenie roku szkolnego

K. Szkałuba, J.Gałka, E. Zub

29. 06. 2012 r.