Tradycyjnie już od kilku lat, na początku naszej złotej jesieni  obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły im. Armii Krajowej w Kaczórkach. Tegoroczne obchody święta miały miejsce w pierwszą niedzielę października i odbyły się na boisku szkolnym w Kaczórkach. Hasłem przewodnim tegorocznego świętowania były słowa: „Pamięć pokoleń trwa”. W uroczystości wzięło udział bardzo wielu ludzi: mieszkańców Kaczórek i sąsiednich miejscowości oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Władze Samorządowe Gminy Krasnobród z Panem Burmistrzem Wiesławem Chmielowcem na czele, Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Zarządu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przedstawiciele  wojska z Zamościa, Hrubieszowa i Jarosławia, przedstawiciele Stowarzyszenia Krok za Krokiem z Zamościa, Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Kombatanci i przedstawiciele pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych: szkolnych, wojskowych i organizacji patriotycznych. Następnie miał miejsce ceremoniał szkolny, który wprowadził wszystkich zebranych w atmosferę święta i w kolejny punkt programu, jakim było ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Po ślubowaniu odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Scenariusz akademii był piękną lekcją patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, sprawowana w intencji Żołnierzy Armii Krajowej, Kombatantów i Ojczyzny. Mszy świętej przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Paweł Słonopas. Wraz z nim modlili się: ks. Prałat Roman Marszalec i ks. Franciszek Kościelski, który wygłosił okolicznościową homilię. Kaznodzieja nauczał o potrzebie patriotyzmu, zwłaszcza w obecnych czasach, które są trudnym okresem w historii naszego Narodu i Ojczyzny. Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował za organizację tego święta, po czym udzielił błogosławieństwa i wraz z zebranymi udał się pod pomnik Armii Krajowej, gdzie miała miejsce modlitwa w intencji Żołnierzy Armii Krajowej i złożenie wieńców przez poszczególne delegacje. Obchody święta Szkoły zakończyła wystawa Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Jarosławia i wspólny poczęstunek.

Ks. Paweł Słonopas

13akkac 021

13akkac 061

13akkac 140

13akkac 145

13akkac 154

13akkac 155

13akkac 160

13akkac 165

13akkac 180

13akkac 182

13akkac 185

13akkac 202

13akkac 067

13akkac 074