Regulamin

XIV Festiwalu Piosenki Ekologicznej

 Kaczórki 2017

 

 

 I.      Cele konkursu

·        Rozbudzanie zamiłowania do śpiewania.

·        Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości artystycznych.

·        Popularyzacja treści ekologicznych.

·        Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającej nas przyrody.

  II.      Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika, zespołu lub solisty.

 

·        Kategoria zespoły. Każda szkoła, biorąca udział w konkursie zgłasza zespół do danej kategorii wiekowej. Uczestnicy wykonują jedną, dowolną piosenkę o tematyce ekologiczno-przyrodniczej w następujących grupach wiekowych:

§  Młodsza grupa wiekowa; klasy 0-III – 1 zespół

§  Starsza grupa wiekowa: klasy IV-VI – 1 zespół

·        Kategoria soliści. Soliści wykonują jedną, dowolną piosenkę o tematyce ekologiczno-przyrodniczej w następujących grupach wiekowych:

§  Młodsza grupa wiekowa: klasy 0-III – po 2 solistów

§  Starsza grupa wiekowa: klasy IV-VI – po 2 solistów

·        Organizator zapewnia nagłośnienie oraz laptop.

 

III.      Jury oceniać będzie

    walory głosowe, muzykalność, intonacja, poczucie rytmu, dykcja

      (za które  można otrzymać ( 7 pkt. )

    Ogólny wyraz artystyczny ( 3 pkt. )

 

IV. Przepisy ogólne

·        XIII Festiwal Piosenki Ekologicznej odbędzie się 06.06.2017r. (wtorek) o godz. 900 w szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w  Kaczórkach – zadaszona scena.

·        Każda szkoła przysyła zgłoszenie wykonawców na załączonej karcie z wypełnionymi wszystkimi rubrykami, podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły.

·        Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Zgłoszenie należy przysłać do 2  czerwca 2017r. na adres szkoły

 

SZOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W KACZÓRKACH

KACZÓRKI 92, 22-440 KRASNOBRÓD  tel.84 6607590, fax. 84 660 8928  lub

E-maila: spkaczorki@interia.pl