Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25 września 2014 roku.

Na posiedzieniu obecni człownkowie Rady Rodziców wybrali wśród siebie osoby pełniące funkcje w Prezydium Rady Rodziców. Wybrano Następujące osoby:

Przedowniczący Prezydium Rady Rodziców: Lidia Roczkowska

Z-ca Przewodniczacego Prezydium Rady Rodziców: Dariusz Cieplak

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców: Anna Korga

Skarbnik Prezydium Rady Rodziców: Beata Nizio

 


Protokół Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kaczórkach z dnia 24.04.2014r.

1.Powitanie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

2.Sprawozdanie Raportu Finansowego Rady Rodziców.

3.Zaopiniowanie zbliżających się imprez szkolnych: Dzień Rodziny i Dzień Dziecka.

4.Zakończenie obrad Rady Rodziców.