Wpływy na komitet 2013/2014

 Komitet:  2985 zł
 Dodatkowe pieniądze na paczki i poczęstunek:  303 zł
 P. Dyrektor prowizję przekazała komitetowi:  46,56 zł
 razem  3334,56 zł

 

Wydatki

Choinka 2288,45 zł
Dzień Wiosny 188,82 zł
Dzień Dziecka 743,42 zł
Dzień Rodziny 240,08 zł
 razem -126,21 zł