Już po raz kolejny nasza szkoła brała udział w XVII- ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. Organizatorami konkursu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zaś współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Zamościu, które było jednocześnie fundatorem nagród, oraz Krasnobrodzki Dom Kultury.

Dzieci w ciekawy sposób wyrażały swoje pomysły i przelewały je na papier, natomiast jury starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, estetykę wykonania i zgodność z tematyką.

W młodszej grupie wiekowej dla klas 1-3 nagrody otrzymali:

I miejsce – Jakub Hajdamaszek – kl. I

II miejsce – Kacper Gałka- kl. I

III miejsce-Martyna Głąb – kl. III

IV miejsce- Oliwia Młynarczyk- kl. III

V miejsce- Katarzyna Ścirka- kl. II

W grupie starszej dla klas IV-VI:

I miejsce-Aleksandra Barańska – kl. V

II miejsce-Daria Gontarz- kl. V

III miejsce-Leszek Dobek- kl. IV

IV miejsce-Elżbieta Czerniak- kl. IV

V miejsce-Karol Kukiełka- kl. IV

Nagrodzone prace zostały przekazane do Domu Kultury w Krasnobrodzie, aby tam wziąć udział w eliminacjach powiatowych.

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca – Elżbieta Gnyp artystka malarz,
Członkowie:
1. mł. bryg. Andrzej Szozda – Komenda Miejska PSP Zamość
2. Mariola Czapla – Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
dokonała oceny rekordowej ilości, 312 prac plastycznych zgłoszonych z terenu Powiatu Zamojskiego

Okazało się, że wśród tak wielu oryginalnych prac uwagę komisji zwróciła praca ucznia klasy I- Kacpra Gałki, który został laureatem i zajął II miejsce- Gratulujemy!

  12 marca 2015r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

   Wśród zaproszonych gości obecni byli- Wicestarosta Zamojski Kazimierz Mielnicki i Komendant Miejski PSP Jacek Sobczyński. Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród i wyróżnień oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Oto lista zwycięzców w młodszej grupie wiekowej (z terenu Powiatu Zamojskiego):

I miejsce- Nikola Nowicka- Szkoła Filialna w Ruszowie

II miejsce- Kacper Gałka- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

III miejsce- Kacper Bondyra- Szkoła Filialna w Ruszowie

IV miejsce- Emilia Sawka- Szkoła Podstawowa w Łabuńcach

V miejsce- Zuzanna Wilk- Szkoła Podstawowa w Mokrem

Gratulujemy Kacprowi i innym uczestnikom konkursu, życząc dalszych sukcesów!

Zdjęcia zobaczyć można klikając tutaj

A. Adamowicz