Stan na 01.09.2015: 7,39zł

Wpłaty na Komitet Rodzicielski: 2691zł

Wpłaty dzieci z zewnątrz (na choinkę): 98zł

Nagrody dla dzieci dodatkowych: -51,52zł

Nagrody na choinkę: -796,10zł

Pani Dyrektor przekazała pieniądze: 24zł

Zakupiono czekolady dla dzieci: -24zł

Dzień Nauczyciela: -68,09zł

Poczęstunek na choinkę: -197,32zł

RAZEM ZOSTAŁO: 1683,36zł


 

 


Dzień Rodziny:

Trampoliny: 750zł

Kiełbasa, napoje i słodycze: 320,97zł

RAZEM: 1070,97zł

20160601 104401

20160601 104402

20160601 104403


 

Dzień Dziecka: 245,47zł

20160601 104404 20160601 104405

 


 

Razem zostało: 366,92zł


Zakup książek na koniec roku szkolnego: 299,70 zł

 

Razem zostało : 67,22zł