Dzieci z naszej szkoły brały udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną i kółko plastyczne- pisały list do świętego Mikołaja. Jakie było nasze zdziwienie gdy oprócz nagród otrzymały pozdrowienia od prawdziwego Mikołaja.