W dniu 5 kwietnia 2017 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się podsumowanie projektu profilaktycznego „Przemocy mówię NIE” oraz IX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod tym samym tytułem. Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk, Komenda Miejska Policji w Zamościu oraz Komendanta Straży Miejskiej Miasta Zamość.

Celem tematu było zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas. Ten problem doskonale rozumieją uczniowie klasy III, którzy niejednokrotnie uczestniczą w konkursach plastycznych. Na 354prace, które wpłynęły z 34 placówek z woj. Lubelskiego, została zauważona praca uczennicy klasy III Hanny Studnickiej, która zajęła III miejsce.

Serdecznie gratuluję!

A. Adamowicz

rys 1

     praca Hanny Studnickiej

rys2