W tym roku Dzień Edukacji Narodowej- my nazywamy go krótko Dzień Nauczyciela wypadł w sobotę, my obchodziliśmy święto w piątek.

 

O święcie pamiętali rodzice, którzy złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia. Centralnym punktem uroczystości była brawurowo wykonana przez uczniów część artystyczna. Artyści z humorem przedstawili szkolną rzeczywistość, porywając swym występem uczniów, nauczycieli, nawet maluchy z oddziału przedszkolnego. Piękna część artystyczna przygotowana była pod kierunkiem pani Anny Szkałuba, opiekunowi samorządu oraz wykonawcom serdecznie dziękujemy. W tym dniu wręczone zostały nagrody dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, otrzymali je: Nagrodę Burmistrza pani Irena Kozłowska; Nagrodę Dyrektora: panie Katarzyna Buczak, Lidia Gałka, Lidia Roczkowska oraz panowie Mateusz Szmidt i Waldemar Gałka. Najpiękniejsze prezent otrzymaliśmy jednak od uczniów, uśmiechy i z serca płynące życzenia.