9 października 2017 roku był dla naszej szkoły dniem wyjątkowym. W tym właśnie dniu cała społeczność szkolna uroczyście obchodziła Święto Patrona.

 

Uroczystości rozpoczęły się akademią ku czci żołnierzy Armii Krajowej, w której zaprezentowali się uczniowie klas VI i VII naszej szkoły. Nad całością bacznie czuwała reżyser akademii pani Katarzyna Buczak. Po przejmującej części artystycznej ksiądz proboszcz Artur Sokół odprawił mszę świętą. Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik upamiętniający bohaterstwo i poświęcenie Żołnierzy Armii Krajowej, aby tam złożyć symboliczne wiązanki w hołdzie niezwyciężonym. Wiązanki złożyli: wicestarosta powiatu zamojskiego pan Kazimierz Mielnicki oraz przedstawiciele gminnych władz samorządowych pani Agnieszka Adamczuk i pan Janusz Oś, przedstawiciele lokalnej społeczności, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z kół w Starym Zamościu i Krasnobrodzie, poczty sztandarowe okolicznych szkół, a także gospodarze uroczystości- przedstawiciele Szkoły im. Armii Krajowej w Kaczórkach z panią dyrektor Elżbietą Zub na czele.

Po złożeniu wiązanek wszyscy uczestnicy przenieśli się do murów szkolnych, aby tam być świadkami stałego punktu uroczystości- pasowania na uczniów pierwszoklasistów. Pasowania podopiecznych pani Ewy Adamowicz dokonała dyrektor szkoły, a pamiątkowe dyplomy wręczyli pierwszakom pan Kazimierz Mielnicki oraz pan Janusz Oś. Po wręczeniu dyplomów uczniom klasy I głos zabrali przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych. Pan Kazimierz Mielnicki pokrótce przypomniał losy działań wyzwoleńczych na naszych terenach, a pan Janusz Oś wyraził zachwyt i podziękowania dla twórców tak wspaniałej uroczystości. 

 

 

Podziękowania

Przygotowanie uroczystości patrona szkoły to wielki trud, w który zaangażowali się nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie i księża . Szczególne podziękowania składam paniom Halinie Gontarz i Ewie Adamowicz za przygotowanie dekoracji w szkole oraz Pani Katarzynie Buczak i księdzu proboszczowi Arturowi za udekorowanie kościoła. Za wzruszającą akademię patriotyczną dziękuję uczniom klas VI i VII oraz pani Katarzynie Buczak, która uczniów przygotowała do występu. Żywiołową, pełną ekspresji i humoru część artystyczną przygotowały pierwszaki dziękuję serdecznie dzieciom i pani Ewie Adamowicz , która tak pięknie przygotowała małych artystów. Podziękowania składam także na ręce pana Mateusza Szmidta i Mateusza Krawca za przeprowadzenie uroczystości składania wieńców, dziękuję pani Annie Szkałuba za opiekę nad pocztem sztandarowym. Dziękuję państwu Agnieszce i Waldemarowi Gałkom za przygotowanie szkoły do uroczystości, dziękuję wszystkim nauczycielom za opiekę nad uczniami w dniu święta. Szczególnie gorąco dziękuję rodzicom za ich obecność i pomoc w organizacji, przyjęcie gości. Na koniec dziękuję serdecznie księdzu proboszczowi Arturowi Sokołowi za odprawienie mszy świętej, wygłoszoną homilię oraz opiekę duszpasterską i wsparcie jakiego ksiądz nam zawsze udziela.

Elżbieta Zub