Ogólnopolska Akcja Charytatywna: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

We współpracy  z Krasnobrodzkim Domem Kultury nasza szkoła po raz kolejny podjęła się organizacji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, którą 25 lat temu zainicjowała i prowadzi do chwili obecnej redaktor Ewa Dados z Radia Lublin. Akcja ma na celu pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

W tym roku od poniedziałku 20 listopada uczniowie mogli do szkoły przynosić takie dary rzeczowe jak: artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, zabawki, książki, artykuły szkolne. Główna zbiórka odbyła się w niedzielę 26 listopada. Podczas akcji pod opieką nauczycieli: p. Karoliny Bukały, p. Moniki Pasiecznej i p. Ewy Sołtys jedenastu uczniów z V i VII klasy oczekiwało na darczyńców przy kaplicy w Kaczórkach w godz. 9.30-11.20. Pomimo jesiennnego chłodu, padającego deszczu w dzień wolny od zajęć uczniowie chętnie kwestowali. Byli z nami:

Uczniowie z klasy V:

1.  Aleksandra Buczak

2. Jakub Kościk

3. Natalia Kowalczuk

4. Marta Lis

5. Anna Szkałuba

6. Anna  Szpyra

7. Katarzyna Ścirka

Uczniowie z klasy VII:

1. Sandra Szczerbińska

2. Emilia Teterycz

3. Marcel Szpyra

4. Marta Wróbel

Serdecznie dziękujemy uczniom za aktywny udział w akcji oraz wszystkim darczyńcom za każdy dar serca.

                                                                                                                   E. Sołtys