The chapel and the Forest Nature Reserve of Saint Roch

The chapel of Saint Roch is located on the edge of the Forest Nature Reserve, the name of which derives from the chapel’s name. The Forest Nature Reserve of Saint Roch protects fragments of old-growth fir-beech trees of natural origin. The protection area spans over 200 hectares. Some of the firs are even more than 200 years old. The chapel of Saint Roch was build in a scenic Valley. The valley was also named after the patron saint. The wooden chapel, built in Zakopane style, is covered with wood shingle. The present shape of the chapel dates back to 1943, but its origins go back as far as the 17th century. At the time, the area suffered heavily from a bubonic plague. According to some written records, Marysieńka Sobieska founded the chapel in a place where a water spring used to discharge. As reported by the sources, Marysieńka ordered to hang a picture of Saint Roch – the patron saint of people suffering from infectious diseases. The chapel shrouds a water spring resurgence. The waters of the spring are said to have healing powers. History lovers are in for a treat there, too. Within the chapel, there is a description of a battle dating back to the times of the January Uprising. In the very place on 24 March 1863, the troops of Marcin Borelowski a.k.a. “Lelewel” clashed with the troops of the tsar’s army. As it is the eye witness’ handwritten account, the battle description is a very interesting one. The chapel itself is of a massive religious importance. Annually, to celebrate Saint Roch, on the first Sunday after the 15th of August a parish festival is held. The devotion attracts thousands of followers from all over the country.

By: Loquela

Kaplica Świętego Rocha i rezerwat Świętego Rocha

Kaplica Świętego Rocha znajduje się na skraju leśnego rezerwatu przyrody, którego nazwa pochodzi od tej kaplicy. W rezerwacie Świętego Rocha, na obszarze ponad 200 ha, chroni się naturalne fragmenty starodrzewu jodłowo-bukowego, pochodzenia naturalnego. Niektóre jodły mają nawet ponad 200 lat. Kaplica Świętego Rocha położona jest w malowniczej dolinie o tej samej nazwie. Kaplica jest drewniana, zbudowana w stylu zakopiańskim, pokryta gontem. W obecnym kształcie powstała w 1943 roku, lecz jej początki sięgają XVII wieku. W tym czasie w okolicy panowała zaraza dżumy. Według przekazów, Marysieńka Sobieska ufundowała kapliczkę w miejscu gdzie biło źródełko i kazała w niej umieścić obraz Świętego Rocha – patrona ludzi chorych na choroby zakaźne. W samej kapliczce bije źródełko, którego wody mają właściwości uzdrawiające. Znajduje się tam też gradka dla miłośników historii – opis bitwy z czasów powstania styczniowego. W tym właśnie miejscu 24 marca 1863 roku, oddziały Marcina Borelowskiego „Lelewela” stoczyły krwawą bitwę z oddziałami wojska carskiego. Opis bitwy jest bardzo interesujący, ponieważ został sporządzony przez naocznego świadka. Kaplica ma bardzo duże znaczenie religijne. Każdego roku w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia odprawiana jest tu suma odpustowa ku czci Świętego Rocha. Nabożeństwo przyciąga wielu wiernych z całego kraju. 

Opracowanie: Loquela

 

 

1 Kaplica na Wodzie

3 Kaplica na Wodzie

5 Kaplica na Wodzie

The chapel on the water

The chapel on the water, sometimes called “The Chapel of Revelations”, is located in Krasnobród in the distance of about 500 meters from the monastery. The Avenue of the Mother of God which leads to the chapel is also called a “chestnut” one and it is a natural monument. Three chapels are located along the Avenue: Saint Onuphrius, Saint Anne and Saint Anthony of Padua. The chapel was build in a place where in 1640 The Saint Mary Mother of Jesus appeared to Jakub Ruszczyk. A statute placed in front of the chapel symbolizes this event. I addition, ringing the chapel there are stone stations of the cross. Both, the statue and the stations of the cross were made by the same artist – Andrzej Gontarz. The chapel itself consists of two wooden chapels connected with a common roof and a deck. The whole, as unanimous object, is supported by concrete pillars. Beneath the chapel, there is a water spring resurgence which, according to the locals and pilgrims, has healing powers.

By: Loquela

Kaplica na Wodzie

Kaplica na Wodzie, niekiedy zwana też „Kaplicą Objawień”, znajduje się w Krasnobrodzie w odległości około 500 m od klasztoru. Prowadzi do niej Aleja Najświętszej Marii Panny. Aleja ta nazywana jest też kasztanową i jest pomnikiem przyrody. Wzdłuż Alei NMP znajdują się trzy kaplice: Świętego Onufrego, Świętej Anny oraz Świętego Antoniego. Kaplica została zbudowana w miejscu, w którym w 1640 roku Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża. Wydarzenie to symbolizuje figura usytuowana przed kaplicą. Ponadto znajdują się tam kamienne Stacje Różańcowe. Zarówno figura jak i Stacje Różańcowe zostały wykonane przez artystę rzeźbiarza z Krasnobrodu- Andrzeja Gontarza. Sama kaplica składa się z dwóch drewnianych kaplic połączonych pomostem i wspólnym dachem. Całość, jako jeden obiekt, wsparta jest na betonowych słupach. Pod kaplicą biją źródła, których wody, zdaniem pielgrzymów oraz okolicznych mieszkańców, posiadają właściwości uzdrawiające.

Opracowanie: Loquela

 

 

 The Quarry

A 30-meter-high wall of a former quarry pit is a worth-seeing attraction of Krasnobród. This place is commonly known as “Kamieniołom” and beginnings date million of years back. About 65 million years ago the entire Roztocze area was covered with warm chalky sea. Today’s “Kamieniołom” was a part of this prehistoric sea. Therefore one can find the fossils of shellfish, snails, ammonites, belemites-cephalopods and some types of pinophyta. On the very top of the hill, an observation tower was located (a.k.a “Baszta”). From the tower one can observe an extensive view of Krasnobród. This attraction was erected in 2002. The whole complex is a part of a historic nature trail called “Dookoła Krasnobrodu”. 

By: Loquela

Kamieniołom

Wartą zobaczenia atrakcją Krasnobrodu jest 30 metrowa ściana byłego wyrobiska. Miejsce to jest potocznie nazywane „Kamieniołomem”, a jego początki sięgają wiele milionów lat wstecz. Około 65 milionów lat temu obszar całego Roztocza pokryty był wodami ciepłego, kredowego morza. Częścią tego prehistorycznego morza był dzisiejszy „Kamieniołom”. Dlatego też, odnaleźć tu można skamieliny małży, ślimaków, amonitów, belemnitów-głowonogów, a także kilku rodzajów drzew szpilkowych. Na samym szczycie ściany wyrobiska usytuowano wierzę, nazywaną również „Basztą”, z której podziwiać można całą panoramę Krasnobrodu. Ten atrakcyjny punkt widokowy wzniesiony został w 2002 roku. Cały kompleks jest częścią ścieżki przyrodniczo-dydaktyczno-historycznej „Dookoła Krasnobrodu”. 

Opracowanie: Loquela