Przedstawiamy wyniki klasyfikacji śródrocznej, roku szkolnego 2017/ 2018

Przedstawiamy wyniki klasyfikacji śródrocznej, roku szkolnego 2017/ 2018

 

Najlepsi uczniowie klas I- III

Klasa I

Paulina Romaszko

Julian Gałka

Julia Korga

Zuzanna Zdżyłowska

Jakub Jóźwiak

Julia Olinkiewicz

 

Klasa II

Julia Dobek

Maciej Sarzyński

 

Klasa III

Szymon Kościk

Magdalena Gleń

Aleksandra Żmuda

Kinga Gontarz

Martyna Kukiełka

Natalia Jasina

 

Najlepsi uczniowie klas IV- VII

 

KLASA

Imię i nazwisko ucznia

Zachowanie

Średnia

IV

Dominika Gałan

wzorowe

5,0

Alicja Buryło

wzorowe

4,73

V

Jakub Kościk

wzorowe

5,09

Natalia Kowalczuk

wzorowe

5.09

Aleksandra Buczak

wzorowe

4,91

Anna Szpyra

wzorowe

4,91

VI

Natalia Kawka

wzorowe

4,36

VII

Konrad Teterycz

wzorowe

5,07

Marta Wróbel

wzorowe

4,50

 

 

Zestawienie średniej ocen klas IV- VII oraz frekwencji uczniów

Klasa

Średnia ocen
z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych klasy

Frekwencja

IV

4,11

93,1

V

4,14

94,75

VI

3,75

93,5

VII

3,84

91

 

Gratuluję uczniom wyników. Szanowni rodzice,  możecie być dumni ze swoich dzieci. Dziękuję za ciężką pracę nauczycielom.