17 lat temu, 30. września 2001 r. nasza szkoła dostąpiła  niezwykłego zaszczytu, otrzymała imię Armii Krajowej. Przez te wszystkie lata nauczyciele i uczniowie nie szczędzą wysiłku żeby udowodnić, że jesteśmy godni tego zaszczytu, ciągle przed nami jeszcze sporo pracy bo dorównać etosowi naszego patrona to niezwykle trudna sprawa. W doniosłym święcie uczestniczyli zaproszeni goście:
Pan Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻ AK Okręg Zamość;
Pan Kazimierz Mielnicki – Wicestarosta zamojski;
Pan Roland Wyrostkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Pan Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu;
Pani Elżbieta Borek – Inspektor do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie;
Pani Elżbieta Działa – Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie;
Pani Krystyna Czapla – Zastępca Dyrektora Szkół w Krasnobrodzie;
Pani Małgorzata Kawałek- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
Pani Urszula Czapla – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce;
Sołtysi wsi Kaczórek, Hutek i Starej Huty;
Nauczyciele emeryci;
Poczty sztandarowe  ŚZŻ AK oraz szkół z terenu gminy;
Opiekę duchową obchodów święta sprawowali kapłani: ksiądz Artur Sokół – Proboszcz parafii w Bondyrzu i ksiądz Paweł Zawada.
Ojczyzna to słowo jest nam Polakom szczególnie drogie a pamięć o jej bohaterach jest naszym obowiązkiem z takim przesłaniem wystąpili uczniowie klas VII i VIII przedstawiając  uroczystą akademią „ W Hołdzie Bohaterom ”, przygotowaną przez panią Katarzynę Buczak.
Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej  koncelebrowanej przez księży proboszcza Artura Sokoła i księdza Pawła Zawadę, który wygłosił homilię. Złożenie wiązanek i modlitwa pod pomnikiem to kolejny ważny punkt obchodów święta. Następnie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klasy I, których do występu oraz ślubowania przygotowała pani Anna Szkałuba.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w uświetnienie i przygotowanie święta.