KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach!

W związku z ogłoszeniem przez związki zawodowe akcji strajkowej pracowników oświaty Dyrekcja informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, że  od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

W dniu 8 kwietnia powyższa informacja zostanie zaktualizowana.

Uczniowie powinni przyjść do szkoły przygotowani do zajęć dydaktycznych. Jeżeli akcja strajkowa zostanie podjęta, będą zorganizowane dla nich zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

UWAGA:

Pomimo zagrożenia akcją strajkową egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.

Egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019r.