Konkurs Recytatorsko-Plastyczny
„Wiosenne Spotkania z autorami Lubelszczyzny” 
Recytacja wierszy poprzedzona została wręczeniem nagród 
za najciekawszą pracę plastyczną. W konkursie plastycznym 
wyróżnienie otrzymał Filip Głąb. 
Tekst Zbigniewa Dmitrocy recytowała natomiast Julia Korga.
                                         

 Gratulujemy!