Wolontariat Szkoły Podstawowej w Kaczórkach
w roku szkolnym 2018/2019

Wolontariat– to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo, to jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne.

Cechy wolontariusza:

-optymizm i chęć działania- motywacja do niesienia pomocy potrzebującym- umiejętność znalezienia czasu wolnego- odwaga, empatia, otwartość- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność- umiejętność współdziałania- kultura osobista- akceptacja i tolerancja.

W bieżącym roku szkolnym, Szkolne Koło Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas, pod kierunkiem opiekunów: pani Moniki Pasiecznej oraz pani Amelii Kleban, podejmowały wspólne działania na rzecz potrzebujących:

Działalność na rzecz środowiska szkolnego (pomoc koleżeńska w nauce, czytanie dzieciom w przedszkolu).

W grudniu 2018 r. wolontariusze wzięli udział w zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Zamościu.

8 grudnia 2018 r. przyłączyliśmy się do Akcji „Tak, Pomagam”, polegającej na zbiórce artykułów spożywczych w sklepie w Krasnobrodzie. Z zebranych artykułów zostało zrobionych 8 paczek, które trafiły do potrzebujących rodzin.

Grudzień 2018 r.  wolontariusze brali czynny udział w przygotowaniu Szkolnej Wigilii, przygotowali piękne Jasełka.

31 stycznia 2019 r. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Kwestowaliśmy zbierając artykuły spożywcze po mszach świętych, przy kościele Opatrzności Bożej w Bondyrzu oraz przy  kaplicy w Kaczórkach. Zebrane dary przekazaliśmy do Domu Kultury w Krasnobrodzie.

27 marzec 2019 r. Międzynarodowy Dzień Teatru. Wolontariusze wcielili się w rolę aktorów i zaprezentowali sztukę pod tytułem „Spotkanie bajek”.

Kwiecień 2019 r. Akcja „Życie przez całe życie” organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Wolontariusze brali udział w zbiórce funduszy na budowę „Rodzinnego Domu”- Kompleksu Terapeutyczno –Opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w Zamościu przy ulicy Kresowej. Pieniądze do puszek zbieraliśmy po mszach przy kościele Opatrzności Bożej w Bondyrzu oraz przy kościele Świętego Ducha w Podzamku.

Pamiętajmy, że bycie wolontariuszem stwarza każdemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości oraz buduje poczucie sensu z faktu pomagania innym…