Sprawozdanie z realizacji projektu „Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2018/2019 Oddział  Przedszkolny  przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w  Kaczórkach  po raz kolejny brał  udział w realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. Akcję zorganizował PSSE w  Zamościu.  Program był realizowany od  02.01  do 31. 05 .2019r.

Celem programu było:

  • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.       

W oddziale  przedszkolnym  odbył  się  cykle  zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci składających się z 5 zajęć warsztatowych.  Zajęcia warsztatowe  obejmowały tematykę,  która  pozwoliła  uczestnikom  poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec  szkodliwość  palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz  pozwoliła przyjąć właściwą  postawę  wobec  zagrożenia nikotynowego /biernego palenia/. Realizacja programu  oparta  była  na aktywizujących  formach  i metodach  pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.

Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu zorganizowano kącik informacyjny dla rodziców na temat: szkodliwości palenia papierosów. Podsumowaniem programu były zajęcia, na których dzieci obejrzały prezentacje multimedialną pt: „Szkodliwość dymu”, śpiewały piosenkę o Dinusiu, rozwiązywały quizy, gdzie mogły wykazać się zdobytą wiedzą i bez problemu rozróżniały zagrożenia dla zdrowia związane z paleniem tytoniu i przebywaniem w obecności osób palących oraz bezbłędnie wymieniały zagrożenia dla środowiska związane z dymami przemysłowymi.

 

Realizator  programu: Jadwiga Bodys