Koniec roku szkolnego odbył się w dniu 19 czerwca. Wszyscy zgromadzeni udali się na Mszę Świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Artur Sokół.  Następnie uczestnicy wyruszyli na teren szkoły i tam uczniom zostały wręczone świadectwa oraz dyplomy, wyróżnienia, nagrody i stypendia. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się i tacy którzy zostali docenieni w kilku dziedzinach.

Wszystkim uczniom – gratulujemy. Rodzice możecie być dumni ze swoich dzieci.

Dziękujemy za niezwykle cenny wkład w życie szkoły rodzicom i opiekunom.

Nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły dziękujemy za pracę w tym roku szkolnym.

Kierujemy słowa podziękowania do księdza proboszcza Artura Sokoła i księdza Pawła Zawady za opiekę duchową.

Dziękujemy również wszystkim przyjaciołom i sympatykom szkoły oraz sponsorom którzy wspierali nas w tym roku szkolnym.

Absolwentom życzymy prostych dróg i wiele życzliwości, powodzenia.

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2018/2019

Klasa I-  frekwencja 92%

(kolejność alfabetyczna)

Milena Bucior

Maja Gaczoł

Laura Kawka

Julia Kowalczuk

Zuzanna Lis

Marta Nizio

Aleksandra Przygon

Klasa II-  frekwencja 93%

(kolejność alfabetyczna)

Jakub Jóźwiak

Julia Korga

Pola Kosik

Julia Olinkiewicz

Paulina Romaszko

Zuzanna Zdżyłowska

Klasa III-  frekwencja 92%

(kolejność alfabetyczna)

Julia Dobek

Mateusz Gałka

Mikołaj Gałka

Mikołaj Hajdamaszek

Maciej Sarzyński

Michał Zub

Klasa IV  frekwencja 91%,  średnia ocen 4,43

 (kolejność w/g średniej ocen)

Szymon Kościk – średnia –  5,91- najwyższa w szkole, gratuluję

Magdalena Gleń                   5,40

Adrian Romaszko                4,91

Aleksandra Żmuda              4,91

Kinga Gontarz                      4,82

Wiktoria Szymańska            4,82

Klasa V  frekwencja 91%,  średnia ocen  4,36

(kolejność w/g średniej ocen)

Jakub Hajdamaszek  – średnia 5,25

Alicja Buryło                              5,08

Krzysztof Zub                            4,92

Karol Nizio                                 4,75

Hanna Studnicka                       4,75

Klasa VI  frekwencja 97, 15%,  średnia ocen 4,51, gratuluję klasie najlepszej w szkole średniej oraz frekwencji

 (kolejność w/g średniej ocen)

Natalia Kowalczuk – średnia 5,64

Jakub Kościk                          5,45

Aleksandra Buczak                5,27

Katarzyna Ścirka                   5,27

Anna Szpyra                           5,18

Klasa VII  frekwencja 94%,  średnia ocen 3,59

(kolejność w/g średniej ocen)

Martyna Głąb średnia 4,57

Klasa VIII  frekwencja 94%,  średnia ocen 4,07

(kolejność w/g średniej ocen)

Konrad Teterycz –  średnia   5,32

Marta Wróbel                         4,76

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe a 10 uczniów ze średnią ponad 5,00 otrzymało stypendia naukowe.

Nagrodę ufundowaną przez dyrektora otrzymała Natalia Kowalczuk z klasy VI.

Konrad Teterycz uzyskał tytuł najlepszego absolwenta a w nagrodę otrzymał rower.

Jeszcze raz gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom osiągniętych wyników.