Dnia, 25.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”.

Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę zniczy, które zostały zapalone pod pomnikami, nad którymi opiekę sprawuje Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

Najmłodsi uczniowie spotkali się pod pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Armii Krajowej przy szkole, uczniowie klas VI-VIII oddali hołd pod pomnikiem w Bondyrzu, delegacja uczniów zapaliła znicze pod pomnikiem w Lasowcach.

Pamięć o bohaterach jest naszym obowiązkiem, w takim duchu wychowujemy uczniów naszej szkoły.

Pod szkolnym pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Armii Krajowej
Pod szkolnym pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Armii Krajowej
Pod szkolnym pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Armii Krajowej
Pod szkolnym pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Armii Krajowej
Pod szkolnym pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Armii Krajowej
Pod szkolnym pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Armii Krajowej
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
W drodze pod pomnik w Bondyrzu
Pod pomnikiem w Bondyrzu
Pod pomnikiem w Bondyrzu
Pod pomnikiem w Lasowcach
Pod pomnikiem w Lasowcach
Pod pomnikiem w Lasowcach
Pod pomnikiem w Lasowcach