Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „ Rodzic w Internecie”

Szkolenie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, w ramach realizacji projektu „ Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród”.

Moduł ten adresowany jest głównie do rodziców/opiekunów poświęcony przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom tj. złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

Szkolenie składa się z 8 spotkań, po 4 godz. lekcyjne każde, łącznie 32 godz. zajęć.

Szkolenie będzie odbywać się w godzinach popołudniowych, zapisy do 15.11.2019 r. ilość miejsc ograniczona.