Innowacja pedagogiczna „OD PIĘKNEGO CZYTANIA DO WYCHOWANIA”

W tym roku szkolnym nasza biblioteka realizuje innowację pedagogiczną „Od pięknego czytania do wychowania”.

Osoba odpowiedzialna za  innowację: Monika Pasieczna – nauczyciel bibliotekarz.

Główne cele innowacji pedagogicznej „Od pięknego czytania do wychowania” skupiają się na rozbudzeniu w dziecku postawy czytelniczej, rozwijaniu wyobraźni, poszerzeniu wiedzy o  świecie i uwrażliwieniu na piękno literatury dziecięcej; wspomaganiu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

W dzisiejszych czasach czytanie książek  staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci chętniej korzystają z komputera, telefonu czy telewizji. Brak systematycznego kontaktu z książką  powoduje u dzieci kłopoty z odbiorem tekstu. Obserwujemy  problemy z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich i dłuższych wypowiedzi, a przede wszystkim z systematycznym czytaniem książek. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej stawiają  książkę w centrum uwagi dziecka. Częste czytanie dzieciom i przez dzieci na głos, podnosi poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych, pozwala na lepsze rozumienie tekstów oraz poleceń, poprawia koncentrację uwagi. Częste czytanie rozwija skłonność do refleksji i krytycznego myślenia, rozwija umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, daje umiejętność rozwiązywania własnych problemów emocjonalnych poprzez analizę problemów bohaterów literackich. Wspólne czytanie poprawia wzajemne relacje między uczniami, przyczynia się do powstawania bliskich relacji i więzi emocjonalnych między czytającymi a słuchaczami, daje większą otwartość na nowe sytuacje. Powoduje również wzrost czytelnictwa, wyrobienie nawyku  i gustu czytelniczego oraz podnosi rangę książki.

Sposób realizacji innowacji:

Uczniowie klasy V będą czytać na głos książki z  dziecięcej  literatury pięknej, dzieciom z oddziału przedszkolnego i zerowego. Uczniowie wystąpią w roli lektorów, co z pewnością zobowiąże ich do starannego wyboru lektury i odpowiedniego przygotowania czytelniczej prezentacji. Przed prezentacją książki uzasadnią swój wybór poprzez krótką wypowiedź. Korzystać będą z zasobów biblioteki szkolnej lub domowej.

Pierwsze prezentacje bajek „Brzydkie kaczątko” oraz „Księżniczka na ziarnku grochu” bardzo spodobały się małym odbiorcom i z niecierpliwością czekają na kolejne.

Od pięknego czytania do wychowania
Od pięknego czytania do wychowania
Od pięknego czytania do wychowania