CHOINKA SZKOLNA 11 stycznia 2020r.

900 – 1130 Przedszkole

1200 – 1530 klasy I-IV

1600 – 2100 klasy V-VIII

Autobus na choinkę dla grupy młodszej:

wyjeżdża spod szkoły 1130 i zabiera dzieci z:

Bondyrza, Guciowa, Trzepiecin, Malewszczyzny, Huciska, Starej Huty, Lasowiec, Hutek i  Jacni – Pani Marzena Przytuła.                    

Odwóz grupy młodszej i przywóz grupy starszej

według następującego porządku:

spod szkoły 1530 i ta sama trasa – Pani Maria Kołtun.

Odwóz grupy starszej 2100 – Pani Lidia Gałka.