INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ LEKARSKICH DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH

Poniżej przedstawiamy pakiet informacji dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

Badania uczniów

Lista podwykonawców do badań uczniów

Zestaw dokumentów do badania uczniów