PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach na czas egzaminu ósmoklasisty (kliknij, aby pobrać)

Deklaracja rodzica – załącznik 1 (kliknij, aby pobrać)

Oświadczenia – załącznik 2 (kliknij, aby pobrać)

Przypominamy również, że dni 16, 17 i 18 czerwca 2020 roku są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – VII.