OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

Pełny obiad – 105,00zł

Zupy − 42 zł

Drugie danie – 73,50 zł

Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto do 10 każdego miesiąca
nr 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia, szkoła oraz miesiąc )

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach !