Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach można złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub wypełniony i podpisany wniosek zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły: spkaczorki@interia.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach (pobierz)

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach na rok szkolny 2021/2022 (pobierz)