PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub wypełniony i podpisany wniosek zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły: spkaczorki@interia.pl

Wniosek o przyjęcie do klasy ……….. publicznej szkoły podstawowej (pobierz)