LIST DO RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ