Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Odziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Warunkiem jest wniosek rodziców (do pobrania).

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Zasady pracy i nauki w trybie zdalnym znajdą się w zarządzeniu dyrektora szkoły, które opublikowane zostanie na stronie szkoły 19.03.2021 r.

WNIOSEK (pobierz)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY (pobierz)