Nauka zdalna przedłużona do 18 kwietnia 2021 roku.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, do 18 kwietnia 2021 roku, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Oddziały przedszkolne także pracują zdalnie. Możliwa jest tylko opieka dla dzieci rodziców pracujących w podmiotach leczniczych, służbach mundurowych lub wykonujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na dotychczasowych zasadach, po złożeniu wniosku przez uprawnionych rodziców.