Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Szczegółowe zasady pracy od 4 maja znajdą się w zarządzeniu dyrektora, które zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Harmonogram nauki hybrydowej dla uczniów klas IV-VIII zostanie podany przed 17 maja.

Harmonogram nauki hybrydowej

Zarządzenie dyrektora szkoły