Klub Szkół UNICEF 

Informujemy, że 12.05.2021r. nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF. 

Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. 

Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka. 

Celem Klubu jest: 

  • Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata. 
  • Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości. 
  • Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów. 
  • Propagowanie idei tolerancji  międzykulturowej i międzynarodowej. 

Zachęcamy całą społeczność szkolną do udziału w wyżej wymienionej inicjatywie. 

Koordynatorzy projektu: panie Katarzyna Nowosad i Monika Pasieczna.