BARDZO PROSIMY O ZWROT SPRZĘTU DO NAUKI ZDALNEJ.

LAPTOPY, TABLETY ORAZ JAKIKOLWIEK INNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY WYDANY PRZEZ SZKOŁĘ, NALEŻY ZWRÓCIĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO 24 CZERWCA 2021 ROKU.

ZWROT SPRZĘTU JEST WARUNKIEM WYDANIA ŚWIADECTWA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO.