Z okazji Święta Naszej Szkoły Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs plastyczny pt. „Wojna w oczach dziecka” wpłynęło 24 prace z klas I-VIII. Komisja w składzie p. Marzena Kuniec, p. Karolina Gęśla i opiekun SU przyznała nastepujące miejsca i wyróżnienia.

 W kategorii klas I-III – I miejsce zajął Oliwier Kozłowski, II miejsce Nikola Szczerbińska a III  Paweł Zub. Wyróżnienia w tej kategorii przypadły następującym uczniom: Alicji Socha, Milence Wileńskiej, Antosiowi Gałce, Jędrkowi Dobkowi i Krzysiowi Mękalowi.

Zaś w kategorii klas IV-VIII komisja przyznała trzy wyróżnienia otrzymały je: Emilia Zasuwa, Weronika Bojarska i Adrian Romaszko.

Wszystkim artystom gratuluję i zapraszam do kolejnych konkursów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Anna Szkałuba