Przez cały tydzień dzieci, dorośli, społeczność szkolna, Caritas, mieszańcy Kaczórek, Hutek i okolicznych miejscowości znosili dary, które w dniu 4 marca 2022 r. zostały zawiezione do punktu pomocy Ukrainie, czyli do KDK w Krasnobrodzie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podzielili się z potrzebującymi Ukraińcami. Dziękuję dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy pomagali sortować, pakować do samochodów, a szczególnie p. Dominikowi Flisowi oraz przewodniczącemu SU szkoły Bartkowi Wileńskiemu i Kacprowi Gałce, którzy się sporo nadźwigali.

Akcja zbiórki wciąż jest potrzebna i nadal trwa. Przyniesione do szkoły rzeczy zostaną przekazane do KDK. Bardzo Państwu dziękuję.

Anna Szkałuba