W dniu 24 marca 2022 r. w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował Konkurs Recytatorski pod hasłem „Wiosenne spotkania z Marią Konopnicką i Romantyzmem Polskim”. Do konkursu przystąpiło 11 recytatorów, którzy się pięknie zaprezentowali. 

Komisja w składzie: ks. Artur Sokół i p. Mateusz Szmidt po wysłuchaniu ciekawych recytacji biorąc pod uwagę prawidłową dykcję, interpretację i  dobór repertuaru przyznała równorzędne nagrody i nominacje na kolejny etap. Otrzymali je: Dominika Mazurkiewicz, Ania Gleń i Weronika Bojarska. Dziewczynki będą reprezentować naszą szkołę 1 kwietnia 2022 r. w KDK w Krasnobrodzie. Przyznane zostały również wyróżnienia następującym recytatorom: Martynce Romaszko, Wiktorowi Gelmudzie, Alicji Socha i Paulinie Romaszko. Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez p. dyrektor. Wszystkim jeszcze raz gratuluję, nie tylko laureatom, i życzę powodzenia. Wielkie dziękuję również kieruję do nauczycieli i rodziców, którzy przygotowywali swoje pociechy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego