OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2022 r.

Pełny obiad – 95,00 zł

Zupy – 38,00 zł

Drugie danie – 66,50 zł

Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto do 10 każdego miesiąca na adres:

Zespół Szkół w Krasnobrodzie
nr konta 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia,
  • szkoła (Szkoła Podstawowa w Kaczórkach),
  • miesiąc za który jest opłata (wrzesień).

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!