OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU

październiku 2022 r.

Pełny obiad – 100,00 zł

Zupy – 40,00 zł

Drugie danie – 70,00 zł

Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto do 10 każdego miesiąca na adres:

Zespół Szkół w Krasnobrodzie
nr konta 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

W tytule przelewu proszę podać:

-imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia,

-szkoła ( Szkoła Podstawowa w Kaczórkach)

– miesiąc za który jest opłata ( październik  )

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach !