W dniu 08.11.2022 roku przedszkolaki z grup, Sówki’’ i ,,Pszczółki” przyłączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta 2022”.

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach działania zorganizowano wycieczkę patriotyczną na cmentarz w Krasnobrodzie. Odwiedzono mogiły poległych żołnierzy walczących w obronie naszego kraju w okresie II Wojny Światowej oraz Powstania Styczniowego. Przedszkolaki zapaliły znicze na grobach poległych bohaterów. W ramach przeprowadzonej akcji dzieci odwiedziły lokalne miejsce pamięci i poznały związaną z nimi historię.

Następnie przedszkolaki udały się do pracowni rzeźbiarskiej pana Andrzeja Gontarza. Podczas wizyty poznały proces powstawania rzeźby oraz kunszt pracy lokalnego artysty. Pan Andrzej przyjął dzieci z ogromną życzliwością i sympatią. W dostępny sposób opowiedział im o swojej pracy. Pokazał rzeźbę, nad którą obecnie pracuje.

K. Nowosad, D.Pryciuk, B.Belmuda