Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 01.02.2023 r. dla rodziców odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszem policji z Posterunku Policji w Krasnobrodzie z asp. Grzegorzem Pryciukiem. Tematyka spotkania dotyczyła takich zagadnień jak:

  • groźby w bezpośredniej relacji, a także używania w tym celu Internetu i telefonów,
  • zastraszanie kolegów i koleżanek,
  • cyberzagrożeń i grożących czynów karalnych za używanie przemocy w Internecie,
  • zniesławianie i znieważanie innych, groźby karalne,
  • zagrożeniach stosowania różnego rodzaju używek.

Pan funkcjonariusz przybliżył rodzicom rodzaje reakcji jakie można zaobserwować u dziecka, gdy stało ofiarą cyberprzemocy oraz formy tej przemocy. Zachęcał rodziców do zapoznania się z ogólnymi zasadami związanymi z bezpieczeństwem dziecka korzystającego z Internetu. Przypomniał, że ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia u rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy bądź innej zaufanej osoby.

Edyta Wlaź