30 marca dzieci z grupy przedszkolnej Sówki odwiedziły policjantów w Posterunku Policji w Krasnobrodzie. Przedszkolaki zwiedziły budynek, w którym funkcjonariusze policji na co dzień pełnią swoją służbę, poznały metody ich pracy oraz specyfikę zawodu policjanta.  Dzieci mogły zobaczyć z bliska elementy wyposażenia i umundurowania policjantów oraz obejrzeć policyjny radiowóz. Przy okazji tego spotkania policjanci przypomnieli również przedszkolakom podstawowe zasady bezpieczeństwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo poruszania się po drodze.
 
Pamiątką z tego spotkania było nie tylko wspólne zdjęcie z krasnobrodzkimi policjantami, ale również profesjonalnie pobrane pamiątkowe odciski palców całej grupy.
D. Pryciuk