Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r.

Przedstawiamy rozkład jazdy autobusów oraz harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

Rozkład jazdy autobusów:

 • Lasowce godz. 6:55
 • Stara Huta godz. 7:00
 • Hucisko godz. 7:05
 • Malewszczyzna (część) godz. 7:10
 • Kaczórki godz. 7:15
 • Trzepieciny godz. 7:20
 • Fabryka godz. 7:25
 • Kaczórki godz. 7:30
 • Senderki godz. 6:45
 • Malewszczyzna godz. 6:55
 • Guciów godz. 7:00
 • Bondyrz kościół godz. 7:05
 • Hutki godz. 7:13-7:15
 • Jacnia godz. 7:18-7:20

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

 • godz. 8:00 – msza święta
 • około godz. 8:50 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przy pomniku
 • spotkanie z wychowawcami
 • około godz. 11:15 – odwóz uczniów