17 listopada uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w Gali Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej 2023. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu . W jej ramach uczniowie wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez Tomasza Dudka – Prezesa Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, który przybliżył historię największego boju kawaleryjskiego XX wieku,  jego symboliki oraz procesu odbudowy etosu w wolnej Polsce, którego ukoronowaniem była budowa pomnika na polach Wolicy Śniatyckiej. Prelekcji towarzyszył wernisaż wystawy „Bitwa pod Komarowem – jej symbolika i upamiętnienie” oraz występ zespołu „Malowani”.

D. Pryciuk, J. Kowalik