XI KONKURS RECYTATORSKO-PLASTYCZNY „Wiosenne  spotkania  z … ”

KONKURS RECYTATORSKI odbywał się w dwóch etapach.
Wstępny, miał miejsce w szkołach, gdzie komisja wybierała po dwóch najlepszych recytatorów z każdej kategorii wiekowej. Natomiast etap – finałowy przeprowadzony został 11 kwietnia w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

11 kwietnia Komisja Konkursowa w składzie:
Marianna Olszewska
(przewodnicząca) – polonistka, poetka, wieloletni animator kultury

Joanna Bilska – kierownik Działu Programowego w Zamojskim Domu Kultury
po przesłuchaniu wykonawców zgłoszonych do konkursu w 3 kategoriach wiekowych wyłoniła laureatów i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I (kl. I-III)
I miejsce – Dominika Mazurkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

WyróżnienieMartyna Romaszko – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Edyta Wlaź