Akademia z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja

Dnia 6 maja 2024 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Podczas części artystycznej: słowno–muzycznej uczniowie przybliżyli wszystkim to ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Była to okazja do refleksji nad wartościami, które są dla nas ważne jako naród, uczczono także pamięć bohaterów walczących o wolność Polski.

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. Uroczystość ma przypominać, jak istotnym wydarzeniem było uchwalenie 3 maja 1791 r. Konstytucji, jako najważniejszego dokumentu w państwie, gdzie zawarte są prawa i obowiązki obywateli. W Konstytucji 3 Maja mowa jest o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa ona ustrój państwa.

Barbara Gelmuda

Edyta Wlaź