Uczniowie klasy V i VI wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „BohaterON w Twojej Szkole „, który jest częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku. 

Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie scenariuszy przygotowanych przez organizatorów oraz zapoznali się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi Powstania Warszawskiego, a następnie zgodnie z przesłaniem akcji pokazali, że pamiętają o Powstańcach i są dumni z ich bohaterskiej postawy. 

Uczniowie klasy V realizowali projekt oparty na opowiadaniu Magdaleny Górskiej „Iskra nadziei”, którego bohaterką jest 11-letnia Janka mieszkająca – w czasach II wojny światowej – w Warszawie przy ulicy Złotej. Dzięki prowadzonemu przez dziewczynkę pamiętnikowi, odbiorcy mogą poznać wydarzenia sprzed prawie 80 lat. Uczniowie towarzyszyli bohaterce w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego i przez kolejne dni jego trwania, przekonując się jakim koszmarem jest wojna z perspektywy dziecka, które traci przez nią dzieciństwo i poczucie bezpieczeństwa, ale również odkryli  czym jest  siła przyjaźni, marzeń i nadziei w życiu człowieka. 

Z kolei uczniowie klasy VI poznali perypetie Stasia, który roznosząc listy w harcerskiej poczcie powstańczej stał się dla  wielu „Małym” roznosicielem nadziei. Śledząc jego losy uczniowie mieli możliwość przeniesienia się do wojennej, powstańczej Warszawy, gdzie poznali historię pięknej przyjaźni małego chłopca i dzielnej łączniczki. Historii, która niosła przesłanie, że nawet w najtrudniejszych chwilach może pojawić się promyk nadziei i że warto było narażać życie, aby przenieść listy, które dawały nadzieję i dostarczały radości w świecie opanowanym przez zło. Przekonali się, że wojna to czas, kiedy szybko trzeba dorosnąć, że na wojnie nie ma w pełni szczęśliwych zakończeń. 

Kończąc realizację projektu uczniowie wykonali plakaty o tematyce powstańczej – pokazując, że pamiętają o Powstańcach i są  z nich dumni, jednocześnie dziękując im za trud włożony w walkę o wolną ojczyznę. 

 D. Pryciuk