INNOWACJA PEDAGOGICZNA – SŁOWA NOWE POZNAJEMY, ICH ZNACZENIE ROZUMIEMY

W roku szkolnym 2023/2024 w klasie II realizowana jest innowacja pedagogiczna „Słowa nowe poznajemy, ich znaczenie rozumiemy”.   Innowacja jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brakiem dobrej komunikacji w przekazie słownym między rówieśnikami. Im wcześnie dzieci poznają bogaty zasób słownictwa, tym swobodniej będą z niego korzystać. …