Dyrektor i nauczyciele

DYREKTOR I NAUCZYCIELE

IMIĘ I NAZWISKOREALIZOWANE ZADANIA/PRZEDMIOT
Elżbieta Zub dyrektor
historia
biblioteka
Katarzyna Lalikpedagog
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Katarzyna Nowosadlogopedia
wychowanie przedszkolne
Jadwiga Bodyswychowanie przedszkolne
Monika Pasiecznawychowanie przedszkolne
świetlica
biblioteka
Amelia Klebanświetlica
Marzena Przytułakształcenie zintegrowane
zajęcia rewalidacyjne
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
muzyka
Anna Szkałubakształcenie zintegrowane
wychowanie fizyczne
plastyka
muzyka
pomoc dla ucznia z zagranicy
Ewa Adamowiczkształcenie zintegrowane
świetlica
zajęcia wyrównawcze
zajęcia rozwijające zainteresowania
plastyka
muzyka
Katarzyna Buczakjęzyk polski
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia wyrównawcze
Dominik Flisjęzyk angielski
zajęcia z wychowawcą
informatyka
zajęcia rozwijające zainteresowania
Maria Kołtunmatematyka
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Lidia Gałkamatematyka
zajęcia z wychowawcą
technika
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające zainteresowania
Mateusz Szmidtjęzyk angielski
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające zainteresowania
informatyka
Celina Lalikjęzyk polski
Renata Kłosjęzyk niemiecki
Ks. Artur Sokółreligia
Ks. Paweł Zawadareligia
Marek Tkaczyk wychowanie fizyczne
Krzysztof Szkałubawychowanie fizyczne
informatyka
Andrzej Czapla biologia
doradztwo zawodowe
Wojciech Lewandowskiprzyroda
Grzegorz Piwkochemia
Marek Margolgeografia
Józef Wryszczfizyka
Andrzej Gałanedukacja dla bezpieczeństwa
Renata Radlińskahistoria
Jolanta Kurantowiczhistoria
wiedza o społeczeństwie
Magdalena Antoniakmuzyka
rytmika
Halina Gontarz plastyka
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast